Påmelding til førstehjelpskurs kurs@duredderliv.no! 19.mars 18-21

Søvnkonsultasjoner og foredrag!

Ved en søvnkonsultasjon går vi igjennom dagen og natten slik den er, for så å kartlegge en plan for hvordan dere kommer inn i gode rutiner. Det viktigste er at vi sammen kommer frem til en metode som passer for dere.

Behandling av søvnvansker hos barn gjøres først og fremst for barnets del!
Vår erfaring er at foreldrene kan lære barnet gode søvnvaner helt fra spedbarnsalder, uansett hvilket søvnbehov det har.

Hovedpoenget er å lære barnet å finne søvnen selv, uten stimuli eller hjelp fra andre. Det er mange veier til Rom og vi hjelper dere til å finne et opplegg som passer for dere!
Bestill konsultasjon ved å sende mail til Sovekarin eller ring 90808383

Vanlige søvnforstyrrelser
• Kveldspendlerne – vil ikke legge seg og får ikke sove
• Nattefrierne – gjentatte oppvåkninger i løpet av natten
• Morgenfuglene – lys våken klokken 05.00
• Vi lister oss så stilt på tå – kommer ikke ned i dyp søvn

Våre fremgangsmetoder
• Sovekarins hysj-metode
• Minutt-metoden (øker intervallene)
• Jojo-metoden (barnet reiser seg - foreldrene legger ned…)
• Pell opp – metoden
• Følge tilbake til sengen – metoden
• Madrass – metoden
• Sitte hos barnet – metoden
• Sovne selv – metoden
• Belønningskalender

FOREDRAG OM SØVN!

Innhold:
• Vanlige søvnforstyrrelser hos barn
• Hvordan innøve gode søvnvaner
• Søvnmetoder
• Tilstander som kan forstyrre søvnen
• Andre faktorer

Påmelding til
mail: karin@sovekarin.no

Sovekarin på FacebookSovekarin på Facebook

Tlf: 90 80 83 83