Påmelding til førstehjelpskurs kurs@duredderliv.no!

Kurs og foredrag!

FØRSTEHJELPSKURS!

SISTE KURS FØR SOMMEREN ER 13.JUNI 18-21!

Våre førstehjelpskurs er spesielt utviklet for
FORELDRE, BARNEHAGER, SKOLER,
og alle som har ansvar for barn og unge!
Vi er svært opptatt av at kursene skal være tilpasset målgruppen.
Engasjerte instruktører presenterer relevante hendelser fra hverdagen med barn.

INNHOLD
• Informasjon om 113
Praktiske øvelser:
• Bevisstløshet/HLR/Fremmedlegemet hals
Teori:
• Hvordan vurdere et sykt barn/ når kontakte lege?
• Gjennomgang av sykdommer / skader
Samtale/grupper:
• Caser med relevante problemstillinger fra hverdagen
• Gjennomgang av utstyr og nødvendig førstehjelpsutstyr
• Utdeling av kursbevis og informasjonsmateriell

DATO:
8.mars 17.30-20.30
20.mars 18.30-20.30 ENGELSK
27.mars 18.00-21.00
6.april 17.30-20.30
8.mai 17.30-20.30
29.mai 18.30-20.30 ENGELSK
13.juni 18-21

PRIS:
Foreldrekurs: 500,- per pers
Grupper: fra 5000,-

Påmelding til: kurs@duredderliv.no


FOREDRAG!

Foredragsholder: Karin Naphaug
Sovekarin har lang erfaring i arbeid med barns helse og søvnvaner!

• Spesialsykepleier for barn med 15 års erfaring fra forskjellige barneavdelinger
• Helsesøster med 10 års erfaring fra helsestasjon og ungdomsskole
• 4 års erfaring fra Voksentoppen astma- og allergiinstitutt
• Instruktør i førstehjelp
• Videreutdanning i spiseforstyrrelser hos barn og unge
• Søvnterapeut

INNHOLD:
• Vanlige søvnforstyrrelser hos barn
• Hvordan innøve gode søvnvaner
• Søvnmetoder
• Tilstander som kan forstyrre søvnen
• Andre faktorer

Påmelding til
mail: karin@sovekarin.no

Sovekarin på FacebookSovekarin på Facebook

Tlf: 90 80 83 83