Påmelding til førstehjelpskurs kurs@duredderliv.no! 29.jan 18-21

Hvordan sette positive grenser!

Foredrag om grenser som styrker barns selvfølelse!

Fri oppdragelse eller verdens strengeste foreldre?

Alle foreldre kjenner til utfordringer med grensesetting. det som er helt fint for én familie, fungerer kanskje ikke for en annen. Derfor blir det svært individuelt hvordan vi setter grenser for våre barn. Vi vet av erfaring at barn ønsker grenser og regler å forholde seg til. De ønsker regler som blir fulgt konsekvent og som hjelper med å skape et trygt univers for dem. Samtidig ønsker vi ikke grenser som hemmer barnet i lek og sosial omgang.

Vi veileder foreldre gjennom de vanskelige fasene for hvordan grensene skal settes og håndheves på et individuelt grunnlag.

Ta kontakt for mer informasjon om neste foredrag

karin@sovekarin.no

Sovekarin på FacebookSovekarin på Facebook

Tlf: 90 80 83 83