Påmelding til førstehjelpskurs kurs@duredderliv.no!

Førstehjelpskurs for alle som har med små barn å gjøre!

Kursets innhold:
• Undersøkelse av syke og skadede/varsling av 113
• Bevisstløshet/frie luftveier/stabilt sideleie
• Gjenopplivning av små og store barn + voksne
• Fjerning av fremmedlegeme i hals på alle alderstrinn!
• Stans av livstruende blødning/sjokkleie
• Drukningsulykker
• Hodeskader/hjernerystelse
• Forgiftninger/brannskader/allergiske reaksjoner
• Feber/feberkramper
• Hvordan vurdere et sykt barn?
• Hva er feber, når er det farlig?
• Når og hvor skal man kontakte lege?

Mye praktisk trening på dukker:

Spebarn-, junior- og voksendukker

Pris:
Kr 500,- per pers

Sted:
Ris menighetshus

Påmelding til Maria på kurs@duredderliv.no

Sovekarin på FacebookSovekarin på Facebook

Tlf: 90 80 83 83